Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

Trường Mầm non Nam Thành năm học : 2016 – 2017

 • Chi bộ :
 1. Bí thư : Vũ Thị Luyến

Điện thoại : 01294989695 – Email :luyenhai91@gmai.com

 1. Phó bí thư : Đoàn Thị Quế

Điện thoại : 01669602214

 • Lãnh đạo trường :
 1. Hiệu trưởng : Vũ Thị Luyến

Điện thoại : 01294989695 -Email : luyenhai91@gmail.com

 1.  Phó hiệu trưởng : Nguyễn Thị Vân

Điện thoại : 01665337606

Công đoàn, chi đoàn:

 1. Chủ tịch : Vũ Thị Thắm Điện thoại : 01692391538
 2. Trưởng ban nữ công: Nguyễn Thị Yến  Điện thoại : 0986458367
 3. Bí thư chi đoàn : Nguyễn Thị KhuyếnĐiện thoại : 0947522299

*   Tổ trưởng chuyên môn :

+  Nhà trẻ : Vũ Thị Vui Điện thoại : 01662743341

+ Mẫu giáo:  Vũ Thị Hằng  Điện thoại :0975227283

+ Tổ nuôi dưỡng : Vũ Thị Thìn Điện thoại : 01697628762

+ Tổ Văn phòng : Vũ Thị Thêu Điện thoại : 0975673125

 *.Tổ Bảo vệ :

 1. Vũ Văn Y  – Điện thoại : 03506503801
 2. Đoàn Xuân Minh
 3. Vũ văn Đức

 *. Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh trường:

 1. Hội trưởng : Ông Vũ Văn An Điện thoại : 01655008863
 2. Phó hội trưởng : Ông Vũ Ngọc Đông , Điện thoại:
 3. Phó hội trưởng: Trần Hồng Quảng  Điện thoại:

SƠ ĐỒ, CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Untitled